Skip to main content

Adıyaman Arkadaşlık Sitesi – Şehrin İsmi

Bu güzel Adıyaman arkadaşlık sitesi şehrinin isminin nereden geldiğini merak ediyor musunuz? Şehir, 1926 yılına kadar Osmanlı Türkçesinde Hısn-ı Mansur (“Mansur Kalesi”) adını taşıyordu ve adını şehrin etrafında büyüdüğü bir tepede bulunan müstahkem kaleden alıyordu. Yerel halkın resmi adı telaffuz etmesi zor olduğundan, 19. yüzyılın başlarından beri insanlar şehri adı yaman olarak adlandırıyorlardı, bu da Türkçe’de “adı zor” veya “adı sert olan yer” anlamına geliyordu. Modern Türkçe isminin bir başka olası kökeni de, zorlu arazi ve yaygın haydutluk nedeniyle ilin sahip olduğu kötü şöhrettir, dolayısıyla “adı yaman” da “kötü bir adı (itibarı) olan yer” olarak da tercüme edilebilir. 1926’da bu terim şehrin resmi adı olarak kabul edildi. Yaman kelimesi Osmanlı Türkçesinde çok olumsuz çağrışımlara sahip olsa da, tıpkı İngilizce korkunç anlamına gelen “terrific” kelimesi gibi modern Türkçede de güçlü ve olumlu bir çağrışım kazanmıştır.

Adıyaman Arkadaşlık Sitesi – Anadolu Kaplanları

Bu kısımda siz Adıyaman arkadaşlık sitesi kullanıcılarına Anadolu kaplanları teriminden bahsetmek istedik. Anadolu Kaplanları Türkiye ekonomisi bağlamında, Türkiye’de 1980’lerden bu yana etkileyici büyüme rekorları sergileyen bir dizi şehir olgusuna atıfta bulunmak ve bunları açıklamak için uluslararası olarak kullanılan bir terimdir. Ön plana çıkan ve çoğu zaman söz konusu şehirlere kadar izlenebilen ve genellikle Küçük ve orta ölçekli işletmelerin statüsünden yükselen yeni tür girişimciler tanımladı. Belirli şehirler söz konusu olduğunda, terim genellikle Denizli, Gaziantep, Kayseri, Bursa, Konya, Kocaeli, Kahramanmaraş‘ın başkentleri veya bağlı merkezleri için kullanılır. Türkiye içinde vurgu, yıllar boyunca çok az devlet yatırımı veya sübvansiyonu alan şehirlere atılıyor. Özellikle Ordu, Çorum, Denizli, Gaziantep ve Kahramanmaraş “kendileri yapan” şehirler arasında gösteriliyor. Zaman sırasına göre, Türkiye’nin Ege Bölgesi’ndeki Denizli, Anadolu Kaplanı deseninde hızlı büyümenin erken saatlerinin habercisi olurken, Gaziantep, Malatya, Konya ve Adıyaman, şirket sayısı bazında en son anılan önde gelen Kaplanlardır. Türkiye’nin en büyük 500’ü arasındadır. Bunların en büyüğü, daha büyük şirketlerin ve çok sayıda küçük şirketin öncüsüdür.

Adıyaman Arkadaşlık Sitesi – Nemrut

Son olarak Adıyaman arkadaşlık sitesi üyelerine tanıtacağım şey Nemrut Dağı’dır. Nemrut Dağı, Türkiye’nin güneydoğusunda, Adıyaman yakınlarındaki Kahta’nın 40 km kuzeyinde, 2206 m yükseklikte yer almaktadır. Zirvesinde, Kommagene Kralı I. Antiochus tarafından yaptırılan kutsal alan olan MÖ 1. yüzyıl mezarında bulunan dev heykeller, ilk kez görüldüğünde ziyaretçileri şaşırtmaya devam eden inşaat mühendisliği ile dikkat çekiyor.