Skip to main content

Nevşehir Arkadaşlık Sitesi – Hakkında

Aziz Basil Şapeli (Göreme): Şapel, Göreme Açık Hava Müzesi’nin girişinde yer almaktadır. Kilise 11. yüzyıla tarihlenmektedir. Sizin de Nevşehir Arkadaşlık Sitesi sayesinde görebileceğiniz Kilisenin içinde bir İsa portresi, Meryem Ana ve Çocuk İsa tasvirleri, Aziz Theodore tasviri, Aziz George’un ata binerken ejderhayla dövüştüğü tasvirleri görülebilir. Kayseri iline yakındır.

Elmalı Kilise (Göreme): Kilise, Göreme Açık Hava Müzesi içinde yer alır ve sade bir plana sahiptir. Korunan fresklerin altında, ikono-klasik döneme ait geometrik süslemeler ortaya çıkarıldı. Bu süslemelere göre kilisenin 2. dönemde yapıldığı anlaşılmaktadır. Freskler, İsa’nın yaşamının bölümlerini tasvir etmektedir. Kilisede kullanılan renkler mavi, kırmızı ve tonları kahverengi, sarı ve beyazdır ve fresklerde kıyafetlerin detayları belirtilmiştir. İsa’nın vaftizi, Çarmıha gerilme, değişme, son akşam yemeği, Lazarus’un dirilişi, İsa’nın göklere çıkışı fresklerde tasvir edilen ana temalardır. Sütunlar ve sütun başlıkları gibi mimari unsurlar, İncil’de belirtilen azizlerin ve bazı peygamberlerin tasvirlerini sergilemektedir. Kilise adını kiliseyi çevreleyen elma bahçesinden almıştır ve kilisenin içindeki freskler 2. yüzyıla tarihlenmektedir.

Yılanlı Kilise (Göreme): Kilise, Göreme Açık Hava Müzesi’nin içindedir. Kilise, Kapadokya’da saygı duyulan ve 11. yüzyıla tarihlenen Azizlerin tasvirlerini içermektedir. Fresklerdeki tasvirlerden bazıları şöyledir: İncil tutan ve yanında Kilise Bani, Aziz Onesimus, Aziz George ve ejderhayla savaşan Aziz Theodore, çıplak Aziz Oniphrius, uzun saçlı ve önünde palmiye ağacı tutan .

Gezilecek Yerler ve Nevşehir Arkadaşlık Sitesi

Karanlık Kilise (Göreme): Kilise, Göreme Açık Hava Müzesi’nin içindedir. Kilise sadece narteksteki küçük bir pencereden ışık alıyor ve bu nedenle neredeyse karanlık. Kilisenin adı da buradan gelmektedir. Yapı tamamen fresklerle süslenmiştir. Gezmenizi Nevşehir Arkadaşlık Sitesi olarak önerdiğimiz bu yer ise bir kilise. Kilise, bölgenin en sağlam fresklerine sahiptir. Fresklerde tasvir edilen temalardan bazıları şu şekildedir: İsa’nın mezarının melekler tarafından korunması, çarmıha gerilmesi, İsa’nın yalvarması, İsa’nın dirilişi, İsa’nın 12 havari ile son akşam yemeği, İsa’nın mezarını yazan dört aziz İsa ile birlikte İncil, İsa’nın doğumu ve vaftizi vb.

Nevşehir Arkadaşlık Sitesi – Görülecek Yerler

Çarıklı Kilise (Göreme): Kilise, Göreme Açık Hava Müzesi’nin içindedir. Bu yeri Nevşehir Arkadaşlık Sitesi dostunuzla görmenizi öneririz. İsa’nın göğe yükselişinin tasviri altında bulunan ayak izlerinden dolayı “hışırtı kilisesi” adının verildiği varsayılmaktadır. Kilise, 12. yüzyıl sonları ve 13. yüzyıl başlarında inşa edilmeye tarihlenmektedir. İsa’nın hayatına konu olan Döngüler, İbrahim Peygamber’in misafirperverliğini sergileyen Pentateuch sahnesi ve Aziz Bani tasvirleri oldukça iyi korunmuştur. Elmalı ve Karanlık Kilise’ye benzemekle birlikte İsa’nın Çarmıha Gerilme Yürüyüşünü tasvir eden sahneler ile İsa’nın çarmıhtan alınışını gösteren sahne kilisenin farklı özelliklerindendir. Doğum tasvirleri, üç astrologun ibadeti, vaftiz, Lazarus’un dirilişi, metamorfizma, Kudüs’e yolculuk, ihanet, gri mezarı takip eden kadınlar, İsa’nın gökyüzüne yükselişi ve Azizler kilise.

Aziz Barbara Şapeli (Göreme): Kilise, Elmalı Kilise’nin inşa edildiği kaya bloklarının arkasında yer almaktadır. Duvarlara ve kubbeye zengin geometrik desenler, mitolojik hayvanlar ve askeri semboller boyanmıştır. Duvarlarda ayrıca Jesus Pantokreator (Dünyanın Hükümdarı) ve Azizler Georgia, Theodoros ve Barbara tasvirleri de yer alıyor. Kilise 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir.