Skip to main content

Muş Arkadaşlık Sitesi – Şehir Hakkında

Doğu Anadolu’da Muş arkadaşlık sitesi, ender bir ortamda doğal güzellikte bir yer, Dört bir yanı yüksek dağlar, göller ve yemyeşil ovaların ortasında yer alan Muş, doğayı yakından görmek için mutlaka ziyaret etmeniz gereken bir yer. Anadolu’nun tektonik fayları üzerinde durur ve tipik bir karasal iklime sahiptir. Kasaba, Araratian Krallığı’nda (Urartu olarak da bilinir) bulundu. Orta Çağ boyunca, Ermenistan’ın Taron eyaletinin en önemli şehriydi. Şehrin civarında Van, Hakkari gibi şehirler vardır.

Birkaç kale ve Aslanhane Kervansarayı da dahil olmak üzere birkaç antik kalıntı vardır. Ermeni medeniyetinin ilk merkezlerinden biri olarak kabul edilir ve 1960’lara kadar eski Ermeni kiliselerine ev sahipliği yapar. Kasaba, hem Ermeni Apostoliklerin hem de Ermeni Katolik Kiliselerinin bir piskoposluğunun oturduğu yerdi. Alaeddin Paşa, Hacı Şeref, Ulu Camiler gibi Selçuklu döneminden camiler var. Muş, Medyan, Pers, Ermeni, Bizans, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı imparatorlukları tarafından yönetilmiştir.

Muş Arkadaşlık Sitesi – Gezilecek

Size Muş arkadaşlık sitesi olarak diğer bahsedeceğimiz şey ise gezilecek yerler. Ulu Cami, Şeyh Muhammed-i Mağribi tarafından yaptırılmıştır. Ölümünden sonra cami avlusunda toprağa verildi. 14. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen mimari özellikleri nedeniyle. 1968 ve 1972 yıllarında meydana gelen deprem hasarında cami minareleri gerçeğe uygun olarak onarılmıştır. Hacı Şeref Camii, Muş ili merkezinde, Arslanlı Han içinde yer almakta ve 1318 yılında Abdülhamit Han tarafından yaptırılmıştır.

Alaaddin Bey (Paşa) Camii: Kentin valisi Alaaddin Bey tarafından 18. yüzyılda yaptırılmıştır. Caminin minaresi bitkisel motifli silindirik gövde ve kare kaideli, iki renkli kesme taş yapı ile süslenmiştir.

Alaaddin Bey Hamamı: Hamam şehir merkezinde olup Alaaddin Bey Camii ile aynı zamanda Alaaddin Bey tarafından yaptırılmıştır. Osmanlı hamamlarının son eserlerinden biri bugün hala kullanılmaktadır.

Güllü Hamam: Muş’un doğal afetlerinde yıkılan hamamlardan biri de Güllü Hamam’dır. Hamamların en önemli özelliği “Türk üçgeni” kullanılıyor. Kubbeye üçgen taşıyıcı bu görevi sağlar.

Görülecek Yerler ve Muş Arkadaşlık Sitesi

Geleneksel Muş arkadaşlık sitesi Evleri: Sokak düzeni tipik bir Türk’tür. Konut mimarisinin oluşumunda örf ve yaşam tarzları ile ortaya çıkan ihtiyaçlar büyük rol oynadı. İklim ve coğrafyanın zorlayıcı etkisi diğer faktörler arasındadır. Evler genellikle arka bahçede yükselen iki katlı yapılardır. Sokak girişleri ile ilişkilidir. Avluda yemek depoları ve stantların yanı sıra oturma grupları kullanılmaktadır. Evde onlarla birlikte birçok ahır var. Selçuklu kültürünün pencere kenarları miğfer kubbe tarzında inşa edilmiştir. Kask basit görünmesine ve estetik bir görünüme sahip olmasına rağmen dışarıdan doğrudan görülebilir. Teknik mimarinin gelişmesine yenik düşen bu evlerden bir kaçına şehir merkezinde rastlamak hala mümkün.