Skip to main content

Kilis Arkadaşlık Sitesi – Şehir hakkında

Yakın zamana kadar Gaziantep ilinin bir ilçesi olan Kilis arkadaşlık sitesi ili, artık kendi başına il statüsüne sahiptir. İlin ana merkezi, Türkiye ile Suriye arasında bir zamanlar sınırda yasadışı kaçakçılığın yaygın olduğu günlerde satışta olan Suriye malları ile ünlü bir sınır kasabası olan Kilis şehridir. Bugün hala “kaçak” mal satıyorlar ama aslında ürünler İstanbul’dan ya da Bursa’dan geliyor. Bununla birlikte, satıcılar mallarını kaçak olarak tanımlayarak, yasadışı sınır ötesi ticaret sona ermiş olsa bile mallarının cazibesini korumanın bir yolunu buldular. Uzmanlar Kilis’in tarihinin MÖ 3000’lere dayandığına inanıyor. Şehrin uzun tarihinde Asurlular, Hurri-Mitani, Hititler ve Persler ve diğerleri bölgeye hükmetti. 636 yılında Ömer Peygamber bu toprakları genişleyen topraklara İslami kontrol altında eklemiştir. Bizans ve Osmanlı dönemlerinde şehir bir sınır karakolu olarak hizmet vermiştir. Bundan önce, Haçlılar zamanında Urfa’dan yönetilen Edessa İlçesi’nin bir parçasıydı. Yavuz Sultan Selim’in hükümdarlığı sırasında Osmanlı İmparatorluğunun bir parçası haline gelen daha sonra Selçuklulara, ardından Memlüklere düştü.

Kilis Arkadaşlık Sitesi – Tarihi Mirası

Canpolat Cami, Kilis arkadaşlık sitesi dostunuzla gezebileceğiniz Osmanlı mimarisinin en eski örneklerinden biridir. Tek kubbeli kare bir yapının tipik Osmanlı cami yapı planında Kilis Bey Canpolat zamanında yapılmıştır. 1515 yılında Seyyide Fatma tarafından yaptırılmış olup, Memlük mimari üslubundan da izler taşımaktadır.
Ulu Cami 1334 yılında Abdullah Bin Hacı Halil tarafından yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı olup düz kesme taşlardan yapılmıştır.

Rivanda Kalesi’nin birçok suru ve kulesi hala ayaktadır, ancak kalenin yapım tarihi henüz belirlenmemiştir. Kalenin içinde su sarnıçları, konaklama kalıntıları ve zindanlar bulunmaktadır. Kalenin bilinen ilk sahipleri Mısırlı Kölemenler’di, daha sonra Haçlılar İlçesi Edessa’nın hükümdarlarına geçti. Kale MS 12. yüzyılda önem kazanmakta ve kendisine bağlı bir yeraltı şehri olduğu düşünülmektedir. Ancak, herhangi bir arkeolojik kazı yapılmadığından, bu henüz teyit edilmemiştir.

Kilis Arkadaşlık Sitesi – Gezilecek Yerler

Antik kent ve kale kente Kilis arkadaşlık sitesi dostunuzla gidebileceğiniz beş km uzaklıktadır. Sitede Hitit, Roma, Bizans ve İslam (Abbasi) dönemlerine ait kalıntılar bulunmuştur. Geçmiş uygarlıkların açık hava müzesi gibi. Kilis’te gezilecek yerler arasında Surahbil Bin Hasane Türbesi (Türbesi), Eski Hamam (Eski Hamam), Hoca Hamamı (Hoca Hamamı) ve Tekke Mevlevihanesi (Dervişler Tekkesi) bulunmaktadır. Kilis’in sivil mimarisini yansıtan çok sayıda eski büyük evin yanı sıra çok sayıda halka açık çeşme ve köprü de bulunmaktadır. Kilis, çarşıları ve geleneksel el sanatları ve giyimiyle pek çok güneydoğu kentinin tipik bir örneğidir. Mutfağı Gaziantep mutfağına çok benziyor ve aynı zengin çeşide sahip.